Sobre mi

maica-personal

Maica Otalora, mestra i psicòloga.

  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona, promoció 1986.
  •  Diplomada en Professorat d’ Educació General Bàsica, (especialitat Ciències), promoció 1979.

Al llarg de la meva experiència laboral, he exercit en dos àmbits: l’educatiu i la psicologia.

  • Àmbit educatiu:

Curs 1977-78. Mestra en una clase de pre-escolar (nens de 5 anys9, a l’escola Sant Josep, de Barcelona.

Des de l’any 1979 fins al mes de desembre de 1986 vaig treballar en l’Escola Bressol de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Col.laborant en l’elaboracio de la línea pedagògica de l’escola i de les diferents programacions. La meva tasca era fer el seguiment psicològic dels nens i asesorar els pares.

CURS 1986-87: Col.laboro en el Servei d’Informació i orientació Sexual de l’Àrea de joventut de l’Ajuntament de Barcelona.

Col.laboro en el Centre de Planificació Familiar de Sant Andreu de la Barca en el Programa de Joves, en la tasca d’orientar els mestres i fer zerrades a les escoles d’EGB i Instituts d’FP i de BUP i en l’estudi sobre el comportament sexual dels joves.

Col.laboro en l’Equip Psicopedagògic Municipal de Sant Cugat del Vallès. Aquesta col.laboració va consisitit en la participación en les tasques pròpies del psicòleg que treballa en el marc de l’escola.

Col.laboro en el Programa d’Educació Sexual a l’Escola elaborat per la Unitat Tècnica de Promoció de la Salut de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Col.laboro en la campanya d’educació sexual per als joves, organitzada pel Centre d’Atenció a la Dona i a la Parella i per l’Institut Municipal de la Salut, de l’Ajuntament de Mataró.

Treballo com a psicoterapeuta infantil en el Centre Freser d’Esplugues del Llobregat.

CURS 89-90:Treballo a l’Escola Municipal d’Educació Secundària Ferran Tallada dins del programa de suport a les tutories, engegat per les àrees de d’educació i joventut de l’Ajuntament de Barcelona. Amb la tasca d’assesorar els alumnes, tutors i pares d’alumnes en l’orientació profesional i d’estudis.

CURS 90-92: Treballo com a psicoterapeuta infantil en el Centre Freser d’Esplugues del Llobregat.

  • Àmbit Psicologia:

Des de 1992 i en l’actualitat: Treballo com a psicoterapeuta en consulta privada a Barcelona.

 

La meva dedicació professional està marcada per la formació continuada:

1979 “Com treballem en una escola bressol”, organitzat per Rosa Sensat, de Barcelona, durant el primer trimestre del curs 1979-80.

1980 “Desenvolupament del llenguatge de 0 a 3 anys”, organitzat per Rosa Sensat, de Barcelona, durant el segon trimestre del curs 1979-80.

1981 “Expressió corporal” i “Psicomotricitat”, durant l’Escola d’Estiu 1981, organitzat per l’Associació de Mestres de Rosa Sensat.

1982 “Dinàmica de grup”, dirigit per M. Lluïsa Fabra i organitzat per l’Escola d’Expressió amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

1982 “Curs d’Expressió Corporal”, dirigit per Anton Font i organitzat per Timbal de Barcelona, (octubre 1982 juny 1983).

1983 “Curs de Sexologia per a mestres” dictat pels Drs. J. M. Farré, E. Maideu, A. Otero i Ll M. Queralt. Organitzat per l’Associació de Joventut Mèdica de Barcelona, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears.

1983 “Curset de psicomotricitat”, impartit per la professora Anne Lapierre, organitzat per la regidora de Cultura i Ensenyament. Ajuntament de Barcelona. Escola d’Expressió.

1984 “Curset de psicomotricitat”, impartit pel profesor Andrè Lapierre, organitzat per la Associación Española de Psicomotricidad Relacional.

1985 “Curset de Logopèdia”, impartit per M. Agell, M. Porras, M. Rinos, organitzat per l’Escola Municipal d’Expressió amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

1985 “Curs de pedagogía corporal basada en l’eutonia” impartit per la professora G. Cueva. Organitzat per l’Escola Municipal d’Expressió amb el suport de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

1986 “ XIII curs de desenvolupament neurològic i psicomotricitat, organitzat per l’Hospital de la Creu Roja de Barcelona.

1987 “Curs d’anàlisi sistèmatic i institucions”, impartit pels Drs. Albert Sarró i Lluís Cabrero, del Centre de Teràpia Familiar de Barcelona, organitzat per l’Obra Social de la Caixa de Pensions.

1987 “Curs d’Actualitzacions en psicopatología i terapéutica infantil i juvenil”, organitzat per la unitat de Psiquiatria i Psicologia Mèdica i subdivisió de Psiquiatria i Psicologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

1987 Curs “La comprensió lectora i el procés d’ensenyament/aprenentatge”, organitzat pel Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, dins del Programa d’activitats formatives d’aquesta institució.

1988 “III Curs d’avenços en psiquiatría i psicología de la infancia i l’adolescència”, organitzat per la secció de psiquiatría infantil i juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb la unitat de Psiquiatria i Psicologia Mèdica i l’Escola Professional de Psicologia Clínica del departamento de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Universitat de Barcelona.

1988 Curs: “Tècniques d’estudi: aplicacions clíniques i/o educacionals”, organitzat per la unitat de terapia de la conducta de la Facultat de psicología de la Universitat de Barcelona.

1988 “II curs d’actualitzacions en psicopatología infantil i terapéutica infantil i juvenil, organitzat per la secció de psiquiatría infantil i juvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb la unitat de Psicologia Clínica del departamento de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la Universitat de Barcelona.

1988 Curs d’”Aplicacions de tècniques cognitivo-conductuals en problemas de relació interpersonal”,organitzats per la Unitat de Teràpia de la Conducta de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

1988 Cursos: “Les Tècniques d’Estudi a l’Ensenyament secundari” i “La dinámica de grups i l’acció tutorial amb adolescents” organitzats per l’Institut de Ciències de l’Educació de la universitat Politècnica de Catalunya.

1989 Curs: Estrés, a càrrec de R.M. Raich i J. Fernandez, organitzat pel Col.legi oficial de psicòlegs de Catalunya, dins del programa d’activitats formatives d’aquesta institució.

1990 Curs “Mètode de relaxació progressiva de Jacobson”, organitzat per l’equip de recerca i terapia del comportament.

1990 Curs.”Lateralidad y desarrollo” organitzat per l’Instituto médico del Desarrollo Infantil.

1990-91 “Curs teórico-clinic sobre reeducació”, organitzat pel Departament de Reeducació del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent del Hospital Creu Roja de Barcelona.

1991 Curs monogràfic sobre “Interacció i desenvolupament del llennguatge: implicacions teòriques i pràctiques” impartit per la Dra: M. José del Rio Pérez, celebrat a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

1991. Curs “La técnica del juego en psicoterapia infantil” a càrrec de malisa Derendinger, organitzat pel Col.legi oficial de Psicólegs de Catalunya.

1992-1993 .Curs D’energetique Hologramique, impartit per el Dr.Pierre Grospas.

1995-1996. Seminari: “Interpretació Clínica del WAIS-WISC” Societat Catalana del Rorschach i Mêtodes Projectius.

1996-“ Seminari sobre el test de la família kinètica i prospectiva.” Societat Catalana del Rorschach i Mètodes Projectius.

1996.” Curs D’Alletament matern” Clinica Tres Torres de Barcelona.

1997. Curs “Terapia floral del Dr.Edward Bach” Reconegut per SEDIBAC

1998.Curs.”Metodo Silva de Control Mental”

1999. Curs “Psicopatologies i esencies florals” a càrrec de la Dra. Claudia Stern.

2005. Seminari “Depression” en Universistat Pompeu Fabra.

2005-2007 Estudis de Biofisica Aplicada Quantum Salud.

2006. Asistencia al Congres SEDIBAC-SEFLOR de Terapia Floral.

2008. Seminari “Estils afectius Toxics” professor Walter Riso i Dra. Iris Luna organitzat pel Col.legi Psicòlegs de Catalunya.

2008-2009. “ Ciclo de formacion basica en Espagiria” organitzat per Asociacion de Terapeutas para el estudio de las técnicas tradicionales (A.T.E.T)

2011-2012 Curs “Método de liberación de las corazas” a càrrec de Marie Lise Labonté.

2013-“ Seminari d’interpretació de somnis i bases de psicología junguiana” càrrec de Nicolas Bornesmisza i Mercedes Andany.

Actualment, m’he especialitzat en cinc àrees:

  1. Diagnòstic i tractament quàntic:
  2. Interpretació de somnis:
  3. Homeospagyria:
  4. Teràpia floral:
  5. Mètode de Lliberació de Cuirasses (MLC):

Els tractaments i les teràpies que realitzo es basen en una comprensió holística de la persona i dónen resposta a les necessitats des d’una visió integral i respectuosa.

Des del 2014, coordino l’Espai Insight on pots trobar diferents activitats i teràpies, format per un equip multidisciplinar. Es realitzen formacions, cursos i activitats.

 

 

Anuncios